Zakres usług

RADIOLOGIA

 

- zdjecia wewnątrzustne dla pacjentów gabietu
-RENTGEN PANORAMICZNY